Predstavništvo LLumar-a za jugoistočnu Europu ponovno je u Nadzornom odboru udruge EWFA

25. travnja 2008. godine, na glavnoj skupštini udruge EWFA (Europska Udruga Folija za Stakla) u Palma de Mallorca-i, ponovno su izabrani članovi Upravnog odbora za naredni mandat. Na osnovi glasovanja članova, te na osnovi jednoglasne odluke proizvođača-članova, za predstavnika distributera ponovno je izabrana tvrtka Gal es Tarsa Kft. – odnosno Peter Gal.