Folije za automobilska stakla na keramičkoj osnovi

Naša najnovija serija keramičkih folija za automobilska stakla, s oznakom “PI”, spada među najsuvremenije u ovoj grani industrije. U današnjim vozilima svakodnevno se koristi široka lepeza fiksnih ili mobilnih elektronskih uređaja, kao GPS navigacija ili mobitel, a zahtijevajući korištenje takvih folija koje će svojim karakteristikama osigurati njihovo neometano korištenje na potrebnim frekvencijama. Problem se može pojaviti korištenjem folija koje se proizvode “nanošenjem metala”. Prilikom proizvodnje folije serije “PI”, koristi se tehnologija koja se NE bazira na “nanošenju metala”, već na sistemu keramike, te tako folije serije “PI” ne stvaraju elektronske smetnje. Ovi proizvodi osiguravaju neometani rad elektronskih uređaja, umanjuju temperaturu filtriranjem infracrvenih zraka, savršeno filtriraju štetne UV zrake, a posjeduju i izvrsne optičke karakteristike.