Novosti

Upoznajte se s posljednjim novostima iz LLumara i industrije zaštitnih folija!

Ranije bilješke

Prof.dr.sc. Saša Petar o folijama

Takve su građevine na meti velikog prodora sunčeva zračenja u unutrašnjost, stvarajući velike troškove klimatizacije, ali i štetno i nelagodno radno ili životno okruženje zbog velikog prodora topline, štetnog UV zračena i prevelikog sunčeva bliještavila.

Saznajte više...

SEMA Show 2014

LLumar je spreman za SEMA Show 2014, gdje ćemo na našem štandu ugostiti ekipu West Coast Customs-a, koja će ondje raditi Tron Audi R8.

Saznajte više...

Mađarski dani u Cluju

Ove godine se po peti puta organizirala manifestacija pod nazivom „Mađarski dani u Cluju“, čiji je sponzor i sudionik bilo lokalno predstavništvo LLumara. Na manifestaciji u Rumunjskoj sudjelovala je i kompletna ekipa LLumara jugoistočne Europe.

Saznajte više...

Prof.dr.sc. Saša Petar o folijama

Takve su građevine na meti velikog prodora sunčeva zračenja u unutrašnjost, stvarajući velike troškove klimatizacije, ali i štetno i nelagodno radno ili životno okruženje zbog velikog prodora topline, štetnog UV zračena i prevelikog sunčeva bliještavila.

Saznajte više...

SEMA Show 2014

LLumar je spreman za SEMA Show 2014, gdje ćemo na našem štandu ugostiti ekipu West Coast Customs-a, koja će ondje raditi Tron Audi R8.

Saznajte više...

Mađarski dani u Cluju

Ove godine se po peti puta organizirala manifestacija pod nazivom „Mađarski dani u Cluju“, čiji je sponzor i sudionik bilo lokalno predstavništvo LLumara. Na manifestaciji u Rumunjskoj sudjelovala je i kompletna ekipa LLumara jugoistočne Europe.

Saznajte više...