LLumar Hrvatska - ured u Hrvatskoj vodeće svjetske marke

Upoznajte povijest LLumar-a u Hrvatskoj!

Solutia Inc. postoji u Hrvatskoj, s uredom u Zagrebu od 2007. godine. Ured je zadužen za opskrbu folijama, tehničku podršku, edukacije i promociju LLumar proizvoda na Hrvatskom tržištu. Solutia Inc. je osnivački član EWFA (engl. European Window Film Association – www.ewfa.org), te je vlasnik i direktor LLumar-a Hrvatska i član Upravnog odbora EWFA kao predstavnik europskih distributera folija.

Informacije o uredu i povijesti LLumar Hrvatska:

2007 – otvaranje ureda LLumar Hrvatska
  – Vlasnik i direktor LLumar-a Hrvatska izabran je za člana Uprave EWFA, kao predstavnik europskih distributera prozorskih folija.
  – Održana je treća konferencija i natjecanje u postavljanju folija jugo-istočne europske regije u Balatonkenese-u, Mađarska. Finalisti natjecanja jugo-istočne europske regije natječu se na finalnom europskom natjecanju u Njemačkoj, na kojem i Hrvatska ima svog predstavnika.
2008 – Vlasnik i direktor LLumar-a Hrvatska je ponovno izabran za člana Uprave EWFA, kao predstavnik europskih distributera prozorskih folij

LLumar Hrvatska – Soltereo d.o.o.

Porezni broj: 02204452 • OIB: 00337046175 • Žiro račun: 2402006-1100491709 • Erste & Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka, Hrvatska • Devizni račun: 70010000-02204452 • SWIFT:ESBCHR22 • IBAN: HR3224020061100491709 • Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti u novcu • Trgovački sud u Zagrebu • MBS 080600221 • Direktor: Nikola Laća